Kvickly Helsinge: Dobbelt op til lokalsamfundet

4. februar 2020

Kvickly Helsinge vil igen i år fordele en sponsorpulje til foreninger og aktiviteter i lokalsamfundet – og der bliver 'dobbelt op’, idet der bliver en pulje på 100.000 kroner, der uddeles efter ansøgninger.

 

Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906, har vi udviklet os for at kunne gøre endnu mere for vores lokalsamfund. Det gør vi også i dag, og værdierne er stadig de samme., siger bestyrelsesformand Jan Borgen.

 

Vi mener, projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. 

 

I år er pulje-beløbet fordoblet i forhold til 2019 og når dermed 100.000 kroner - penge som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne. Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer, siger Jan Borger.

 

Derefter vil bestyrelsen vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet. 

 

Alle, der er interesserede i at ansøge om støtte til dit projekt, eller vil bare gerne vide mere, kan se nærmere www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

 

Vi glæder os til at høre om endnu flere af lokale initiativer, fastslår Jan Borgen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com