Budget 2019-21: Dørene åbne for at få alle med i aftale

22. august 2018

Gribskov Byråd har sat 'budget-uret' i gang og onsdag taget fat på drøftelserne om økonomien for 2019-22. Her lægger både borgmester Anders Gerner Frost og viceborgmester Bo Jul Nielsen lægger vægt på at få alle med i en bred aftale.

Trods en meget presset økonomi lægger borgmester Anders Gerner Frost vægt på en åben forhandling med alle partier, og han ser gerne en bred aftale.

 

Årets store politiske forhandling om næste års budget bliver på baggrund af et øget pres på Gribskov Kommunes udgifter.

Alligevel betoner borgmester Anders Gerner Frost vigtigheden af en åben forhandling med alle partier – og han ser meget gerne en bred aftale om næste års budget.

 

Åben dør til alle

Jeg lægger stor vægt på at have en åben dør under forhandlingerne. Vi står med en presset økonomi, men jeg ser meget gerne, at vi får en bred aftale, hvor alle partier er med, siger Anders Gerner Frost.

Viceborgmester Bo Jul Nielsen understreger ligeledes behovet for en åben forhandling:

Vi står i en økonomisk situation, hvor det kræver, at samtlige partier involverer sig, både af hensyn til kommunens medarbejdere og borgerne. Derfor skal vi med aftalen i år også sørge for at få lagt sporene til en langsigtet plan, siger Bo Jul Nielsen.

 

Seminar på Marlelis Hotel i Aarhus

Byrådet har onsdag officielt forhandlingerne om budgettet i gang med et budgetseminar. Det er startet på Gribskov Rådhus, og efter fælles bustur til Aarhus fortsætter det på Hennan Marselis Hotel - med afstikker til Dokk1, Aarhus kommunes bibliotek og borgerservice på havnen.

Alle partier i byrådet præsenteret for en beskrivelse af kommunens økonomiske situation. Her er der særligt tre forhold, som lægger pres på Gribskov Kommunes budget fremover:

  • Den investering i medarbejdere og kvalitet, som skal forbedre hjemmesygeplejen efter, at kommunen selv har overtaget opgaven fra Attendo, bliver dyrere end forventet. Der mangler dermed 15 millioner kroner ekstra, fordi flere borgere end ventet har haft brug for pleje. Derudover er der yderligere udgifter på omkring 4,5 millioner kroner til andre opgave som en del af det nære sundhedsvæsen.

  • En reform af det system, som hvert år overfører store beløb fra kommunerne i hovedstadsområdet og til primært de jyske kommuner, er blevet udskudt af regeringen. Gribskov stod til at vinde 40-50 mio. kroner med en ny model – men skal nu fortsat aflevere 200 millioner kroner årligt.

  • Arbejdsløse og syge koster kommunekassen flere penge end beregnet, fordi regeringen gennem mange reformer har ændret på det system, der kompenserer kommunerne. Gribskov får ikke i samme omfang udgifterne dækket af staten, da kommunerne måles under ét.

Gribskov Kommune har et årligt budget på knap 2,5 milliarder kroner. Et nyt budget skal vedtages i byrådet i begyndelsen af oktober.

Læs også: Får tre-dages budget-menu serveret

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com