1/3

Gribskov: Dropper musik- og kulturmetropolen

21. november 2019

Gribskov trækker sig fra yderligere et kommunalt og regionalt samarbejde. Denne gang er det Kulturmetropolen, som en række kommuner i hovedstadsregionen har været fælles om i en årrække. Kulturudvalgets har vurderet, at Gribskov ikke får tilstrækkeligt ud af et årligt bidrag på 114.000 og har meldt fra ved udgangen af 2019.

Det er projekt, primært for unge, som Gribskov i fremtiden vil droppe eller løse på egen hånd. De mest synlige aktiviteter, der har nået Gribskov i den seneste periode har været et kultur-arrangement på Tegners Museum, 'Uskikk'', hvor der blev ed unges kulturskaben i kulturinstitutioner, og et byorienteringsløb, som involvere Tisvilde Hegn OK.

Det er udvalgets vurdering, at samarbejdet ikke giver Gribskov et tilfredsstillende udbytte., Det kniber noget med at få initiativer, der rækker helt op i vores del af regionen, siger udvalgsform and Morten Ulrik Jørgensen.

Samarbejdet i Kulturmetropolen er nu i sit sidste år, og arbejdet med at udvikle indholdet for en kommende 4-årig kulturaftale er færdigformuleret og vedtaget i den politiske styregruppe med følgende tre indsatsområder.

14 kommuner og Kulturministeriet

Gribskov Kommune har været partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet, der har forlænget den statslige finansiering af den nuværende Kulturmetropolen 2016-2019 med ét år, så Kulturmetropolens nuværende aftale med staten først udløber i 2020.

 

Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.  

 

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og staten. Til grund-finansiering betaler staten og kommunerne hver halvdelen. I den nuværende aftale er Kulturmetropolens grundfinansiering gennemsnitligt 3.777.500 kroner årligt. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU. Denne ekstra finansiering har gennem de sidste seks år gennemsnitligt været knapt 600.000 kroner årligt.

Kommunerne bidrager med 2,75 kroner pr. indbygger.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com