Den konservative tandem i Gribskov Byråd, Jesper Behrensdorff og Trine Egetved, skifter position. Udvalget for strategi og samskabelse under Behrensdorffs ledelse er nedlagt. Nyt temaudvalg får Egetved som formand.

Den konservative tandem i Gribskov Byråd, Jesper Behrensdorff og Trine Egetved, skifter position. Udvalget for strategi og samskabelse under Behrensdorffs ledelse er nedlagt. Nyt temaudvalg får Egetved som formand.

1/1

Gribskov: Egetved skal køre nyt udvalg i mål

22. juni 2019 

Den konservative tandem i Gribskov Byråd, Jesper Behrensdorff og Trine Egetved, skifter position. Udvalget for strategi og samskabelse under Behrensdorffs ledelse er nedlagt. Nyt temaudvalg får Egetved som formand. 

Det er den sidste del af byrådets tredje konstituering, som dermed føres ud i livet. Trine Egetved skal stå i spidsen for et udvalg på syv  medlemmer. Det får Pia Foght, Socialdemokratiet, som næstformand. BYrådets politiske grupper har desuden udpeget Bent Hansen og Natasha Stenbo Enetoft, Venstre, Pernille Kromann Sams og Sisse Krøll Willemoes, Nytgribskov, og Brian Lyck Jørgensen, Dansk  Folkeparti.

Byrådet har i forbindelse med den seneste konstituering ønsket, at der i resten af indeværende byrådsperiode etableres et temaudvalg, der kan arbejde med varierende opgaver. I praksis vil det betyde, at der i perioden vil blive etableret ét temaudvalg ad gangen med en fastlagt levetid, forankring, tema og bemanding. 

Det nydannede temaudvalg skal foreløbigt arbejde med Strategi og samskabelse frem til udgangen af februar. De temaudvalg, der nedsættes i byrådsperioden, etableres for at skabe en platform for de stående udvalg og byråd, hvor der kan arbejdes fokuseret og evt. på nye måder med tværgående problemstillinger.

 

Temaudvalget har til opgave at bidrage med nye idéer og tilgange til kommunens udvikling og fungere som en forberedende og rådgivende funktion for de stående udvalg og byrådet.

Trine Egetved måtte slippe hvervet som udvalgsformand ved den seneste konstituering, hvor samtlige partier i byrådet er med. Egetved udvalg, Forebyggelse og Idræt, blev nedlagt.

Temaudvalget smedlemmer får vederlag på niveau med de stående udvalg. Trine Egetved mkå dog indkassere en mindre nedgang. Formandsvederlag udgør 14 procent af borgmesterens vederlag, svarende til 146.585 kroner  - eller 12.215 pr. måned. Næstformandens vederlag udgør fem procent af borgmesterens vederlag, svarende til 4.362 kroner pr. måned. Hvert udvalgsmedlems vederlag bliver 2.800 kroner pr. måned.