1/1

Søborg: Elevflugten bremset i privatskole

30. oktober 2019

Søborg Privatskole har fået bremset den voldsomme elevflugt, der har været hen over sommeren og op omkring efterårsferien, så skoledriften igen er inde i en stabiliserende fase, oplyser viceskoleleder Nina Skydsgaard. 29 elever er skiftet til Gribskov Kommunes skoler - primært Gilbjergskolen.

Gribskov Byråds børneudvalg har bedt Søborg Privatskole om en beskrivelse den situation, som er baggrunden og som skolen står i her og nu. Det er på baggrund af den ekstraordinært store  tilgang af elever, især fra 3. klasse, til Gilbjergskolen.

Vi har fået oplyst, at der på Gilbjergskolen siden 1. maj i år er indskrevet 20 elever, og på Gribskolen er der siden 1. august indskrevet fire elever fra Søborg Privatskole. Der er særligt kommet mange elever fra 3. årgang. Det vil være brugbart for os at vide, om denne tendens forventes at fortsætte, påpegede Gribskov Kommune i henvendelsen til Søborg Privatskole og Skovbørnehave.

Bunden er nået i elevafgang

- Vi mener bestemt, at bunden er nået i forhold til elevafgangen, og vi kan glæde kommunen med, at skolen lige nu kan optage 50-60 elever, oplyser Nina Skydsgaard.

Center for Børn og Unge i Gribskov Kommune har gjort situationen op ved udgangen af oktober. Her  har Gilbjergskolen modtaget 23 elever fra Søborg, Gribskolen har fået indskrevet fem elever og Bjørnehøjskolen én elev.

 

Dertil kommer, at fire elever er gået til en privatskole i Gribskov Kommune. Der er seks elever, som enten går på en efterskole i en anden kommune eller endnu ikke er registreret i en ny skole.

155 Gribskov-elever i Søborg

Børneudvalget har også fået forelagt en opgørelse over, hvor mange af Søborg Privatskoles tilbageværende elever, der har bopæl i Gribskov Kommune og fordelingen på skoledistrikterne. Det er primært Gilbjergskolens distrikt med 80 elever og 68 i Gribskolens distrikt. Dertil kommer fem i Nordstjerneskolens distrikt samt én i både Sankt Helene Skoles og Bjørnehøjskolens distrikt.