Formand i nationalparkrådet for Nationspark Kongernes Nordsjælland, Thomas Elletoft Køster, bliver nu også medlem af bestyrelsen.

Han var eneste kandidat, der meldte sig, da rådet skulle finde nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Mette Aaskov Knudsen. Hun har ønsket at udtræde.

Thomas Ellertoft Køster driver Rabarbergaarden i Holløse. Fra Gribskov Kommune er der flere medlemmer i bestyrelsen. Det er borgmester Anders Gerner Frost, Jette Haugaard, Annisse, der repræsenterer Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland, og formand Carl Frederik Bruun, Esrumgaard, der er udpeget af ministeriet.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com