Gribskov: Erfaringer fra otte rådhus-byggerier

30. januar 2020

Gribskov Kommunes administration skal samles i Helsinge, og der vil blive samlet erfaringer fra otte rådhus-byggerier rundt om i landet. Det er fra sammenlignelige kommuner, der modsat Gribskov Kommune dog har valgt at bygge ét samlet rådhus, men Gribskov Byråd i første omgang arbejder med at placere et nybyggeri i Helsinge Øst-Nejlinge og foreløbig bevare det eksisterende rådhus midt i byen.

Der er planlagt  telefoninterview om rådhusbyggerier med Tønder, Vejen, Middelfart samt Egedal Kommune, og der planlægges besøg på rådhusene i Egedal og Høje Taastrup. I Egedal er rådhus-byggerier, der blev indviet for nogle år siden kombineret med et sundhedshus. I Høje Taastrup skal der bygges nyt rådhus, og det har netop været i udbud og snart klar til byggestart.

 

Endvidere har der været  kontakt med Furesø og Skanderborg om deres erfaringer. Der indhentes viden om tandklinikker i Halsnæs og Allerød kommuner, der netop har indviet nye klinikker.

En foreløbig vurdering af, hvilke centre der skal huses i den nye administrative bygning har ført til den konklusionen, at det er de centre, der i dag er placeret i Helsinge på Bymosevej i Center for Job og Unge og på Birkevang i Gilleleje - i Center for Social og Unge samt Center for Dagtilbud og Skole, der vil have størst synergi af en samplacering.

Det er omkring 300 medarbejdere, der skal rykke ind i det nye 'rådhus'.

Læs også: Nybyggeri presses fra alle sider

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com