Gribskov: Fakkeloptog og protest mod mobilmast

8. december 2019

Utilfredse Dronningmølle-borgere vil tirsdag aften tage turen til Gribskov Rådhus med tydelig skiltning om ‘Stop mobilmasten’. Et flertal i byrådets Udvikling, By og Land-Udvalg har indstillet, at TDC kan  at placere den 42 meter høje gittermast ved Dronningmølle Station - mod et mindretal i udvalget fra Venstre.

- Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist byrådet op til mødet tirsdag 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling. Mastegruppen opfordrer derfor, at så mange som muligt møder op til mødet i ved rådhuset både med skilte og  gerne fakler. Vi mødes foran Rådhuset kl. 18.15-18.30 og går derefter ind i byrådssalen, oplyser Jan H. Larsen.

Vi vil have at TDCs ansøgning bliver afvist, og at TDC skal søge igen om en anden placering hvor borgerne medinddrages. Vi vil have tid til at undersøge andre teknologiske løsninger på god mobildækning i Dronningmølle.

Vi vil have bæredygtig mobildækning, dvs., vi vil have god mobildækning der hverken går ud over beboere og husejere i tæt bebygget helårsbeboelse eller går ud over bykernens æstetik, tilføjer Mastegruppen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com