1/1
Gribskov: Fane i salen og flagning for byråd

4. april 2020

Dansk Folkeparti løber tilsyneladende en åben dør ind med forslag om Dannebrugsflag eller fane til udsmykning i byrådssalen i Helsinge. Forslaget hastebehandles ganske vist 14. april, men sideløbende har borgmester Anders Gerner Frost varslet udsmykning i salen - måske også med fane. Han har allerede taget initiativ til, at der flages ved rådhuset, når byrådet er samlet.

 

Dansk Fokkeparti rejste sagen 11. marts, og selv om byrådet har holdt igen med et stort antal sager som følge af, at mødet holdes som videokonference, er der blevet plads til forslaget i april-mødet.

 

Borgmesteren har allerede iværksat tiltag om udsmykning af byrådssalen. De er i gang samtidig med at der er indført flagning på de dage, hvor Byrådet holder ordinære byrådsmøder. Forventningen var, at udsmykning af byrådssalen vil være på plads til ordinært byrådsmøde i april, men det er dog forsinket af situationen med Corona-virus, oplyser administrationen.

 

Men byrådet tager stilling til spørgsmålet om flag eller fane i salen. Det indstilles fra administrationens side, at det bakkes op. Vedtages det skal det indarbejdes i borgmesterens udsmyknings-forslag.

 

Dansk Dansk Folkepartis forslag går ud på, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i byrådssalen. Det kan være som flag på væggen eller fane.

 

Dannebrog er et smukt flag, der kendetegner Danmark. Det er et flag og et symbol på alt det, der binder os sammen trods politiske forskelle og uenigheder. Dannebrog er symbolet på frihed og demokrati, og demokrati er lige netop, hvad vi udøver i byrådssalen, betoner DF i forslaget.

 I byrådssalen kommer udover politikere og embedsfolk også mange borgere, og blandt andet holdes grundlovsceremonier der.

 

Flere kommuner i Nordsjælland har det allerede, blandt andet vores nabokommune Helsingør, og Frederikssund, tilføjer Dansk Folkeparti.

 

Helsingør modtog fane fra Danmarkssamfundet ved flagjubilæet i 2019.

 

Måske kan Gribskov Byråds møde i juni fremrykkes med én dag til mandag 15. juni, så der kan holdes faneindvielse i salen på Valdemarsdag.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com