1/1

Gribskov: 750.000 ekstra til udvikling

1. november 2019

Vi kan med glæde berette, at vi har flere penge at dele ud i 2020 end de foregående år, siger en tilfreds Peter Plant, formand for LAG Halsnæs-Gribskov. Det betyder at vi til næste år har ekstra 750.000 kr. til LAG projekter i Halsnæs og Gribskov, og de skal være grønne og bæredygtige. Vi har dermed 2,3 millioner kroner til LAG projekter og 800.000 kroner til FLAG projekter i 2020, tilføjer han.

’Flere partier fremhævede under valgkampen, at de ville tilbagerulle den 30 procent besparelse på LAG-ordningen, som den tidligere regering gennemførte for at medfinansiere 'landbrugspakken' i 2017. Siden dengang har vi mast på politisk, sammen med andre gode folk, og det er lykkedes os at få rullet besparelsen tilbage, idet vores den erhvervsminister, Simon Kollerup, har valgt at omsætte valgløfter til handling og rulle besparelsen tilbage i 2020.

Vil videreføre ordningen

Vi arbejder også på landsplan med at styrke og videreføre LAG/FLAG-ordningen. Vi vil gerne have en LAG og FLAG i Halsnæs og Gribskov kommuner i næste periode, så vi er i gang med at påvirke de nye nationale udvælgelseskriterier for hvilke områder, der kan få LAG og FLAG i perioden 2021-2027 af EUs Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriprogram.

Vi har lagt vores lod i vægtskålen: vi mener at bæredygtighed (økologisk, økonomisk, social, kulturel) bør være vigtige kriterier - og ikke blot kriterier som befolkningstal og lignende, som det har været tilfældet i den nuværende periode.

 

Ansøgningsfrist 15. december

Vi har altså ét år tilbage at dele penge ud i den nuværende periode. Vi tager hul på vores 2020 midler allerede i december i år, og næste ansøgningsfrist til de to puljer er 15. december.

 

Inden da holder LAG Halsnæs-Gribskov to sparringsmøder om at søge LAG og FLAG midler. Her gives sparring til projektidéer og gode råd om at søge puljemidlerne. Så hvis alle, der har en idé til et projekt, kan lægge vejen forbi og få den prøvet af.

Det er på Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Hundested, mandag 18. november kl. 16–18 og i Glashulen ved Biblioteket, Skolegade 43,  Helsinge, tirsdag 19. november kl. 16–18. Der mkan bookes tid på info@lag-halsnaes-gribskov.dk eller på telefon 91 53 61 71.

 

Lokal aktionsgruppe
LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle. LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.  


LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi.
Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com