Elendighedsarmen.JPG
Gilleleje: 775.000 kroner til 'Den dårlige arm'

30. oktober 2020

'Den dårlige arm' - eller Elendighedsarmen, som den også kaldes - der er den ældste kaj i Gilleleje Havn, får det nu meget bedre. Det sikres med et tilskud til Gilleleje Havnelaug på 775.000 kroner fra den særlige 'fiskeriarm', FLAG, under LAG Halsnæs-Gribskov.

Gilleleje Havnelaug er allerede i gang med at reparere den ældste kaj i havnen, så sikkerheden øges og der fortsat kan arbejdes på kajen og fartøjer kan lægge til. Mange af havnens følgevirksomheder arbejder på reparationskajen, forklarer formand for LAG Halsnæs-Gribskov, Peter Plant.

Den særlige FLAG-ordning i Halsnæs-Gribskov er først og fremmest tilgængelig for Gilleleje, og der er også ydet tilskud til '’Opgradering af auktionens afvejnings software' med 54.397 kroner.

- Fiskeauktionen i Gilleleje vil opdatere software til deres afvejningssystem for at leve op til kommende log krav ved landinger. Ud over at fiskere selv skal veje laster på søen, skal auktionen fremover kontrolregistrere fiskernes landinger efter et kommende EU-direktiv, siger Peter Plant.

LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle. 

 

LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.  LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe, FLAG),i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi. 

 

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.