1/1

Gribskov: Fem borgere kaldes ind i udvalg

5. november 2019

Gribskov Byråds temaudvalg for strategi og samskabelse har tirsdag besluttet, at fem får borgere kaldes ind til hjælp med udvalgsarbejdet. Det er blandt andet lokalsamfundene, der kan blive repræsenteret. Desuden bliver ungdomsmiljøet, idrætslivet sam en kommunal medarbejder inviteret ind. Endelig bliver der kaldt på en repræsentant fra tidligere eller igangværende samskabelses-projekter.

Gribskov Kommune har en lang tradition for samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder. Gennem tiden har borgere og ildsjæle været drivkraften bag etableringen og driften af forsamlingshuse, haller, legepladser, by-forskønnelser, aktiviteter for andre borgere og meget andet.

 

Det er politikerne i kommunen både glad for og stolte af. Politikerne er også interesserede, i hvordan den måde at arbejde sammen på kan udbredes yderligere, og den opgave har et særligt temaudvalg arbejdet med et stykke tid.

 

Tilgang til samskabelse

Arbejdet skal munde ud i en fælles tilgang. Der er tale om en form for ramme for arbejdet med gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, når man skaber løsninger i fællesskab. Den fælles tilgang skal gøre det lettere for alle parter at tage initiativ til og indgå i den form for samarbejde med kommunen. 

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse besluttede tidligere at invitere fem borgere med i arbejdet med samskabelse. Borgerne bliver nu konkret inviteret med til at give input til indhold og form på den fælles tilgang til at skabe løsninger sammen.

 

Finder løsninger i fællesskab

Samskabelse er en måde, vi kan finde løsninger i fællesskab – borgere, foreninger, virksomheder og kommunen. Løsninger som både kan være bedre end dem, vi som kommune kan tilbyde og som samtidigt giver ejerskab og engagement lokalt. Og det vil vi gerne have mere af., siger udvalgsformand Trine Egetved.

 

Vi har derfor gennem det seneste års tid haft en række projekter, hvor deltagerne har skullet finde løsningerne sammen. Samtidigt har vi i udvalget set på flere af de tidligere samskabelsesprojekter. Det giver os et godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde sammen på den måde. Nu skal vi have det ned på papir. Og det vil vi gerne have, at borgerne selv er med til. Jeg glæder mig derfor meget til næste møde, hvor vi sammen med forskellige borgere skal kvalificere den gode tilgang til samskabelse, tilføjer hun.

 

Optaget af at få unge med

jeg er rigtig glad for, at der både har været borgere med i arbejdet med samskabelse undervejs og nu i den afsluttende fase. Jeg er også meget optaget af, at vi får nogle unge med – det er ikke så ofte, vi hører deres perspektiv. Når vi finder løsninger i fællesskab, kommer det alle til gode. Det er der god energi i. Gribskov er os alle sammen – og vi når længere, når vi arbejder sammen, siger udvalgets næstformand, Pia Foght.