Gilleleje: Filetfabrik sælger ud efter milliontab

31. august 2020

Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje er ikke genåbnet til ny produktion efter sommerlukningen efter alvorlig økonomisk krise, der blev meldt ud før ferien. De alvorlige kendsgerninger afspejles også af det regnskab, der nu foreligger for 2019 med et underskud på 2.898.087 kroner. Egenkapital er skrumpet ind til 4.635.127 kroner. 

 

Redningen for selskabet og ejerne kan ligge i, at det lykkes at finde køber til ejendommen på Gilleleje Havn - eller at der kan findes indenlandsk eller udenlandsk partner, der kan se en interesse i at fortsætte en produktion i Gilleleje.

 

Efter en årrække med større eller mindre underskud blev det klart, at det vil blive særdeles vanskeligt at opretholde en rentabel produktion i fremtiden.

 

Et år med faldende tilførsler blev sildekvoterne fastsat så lavt, at det er urealistisk at tilførslerne igen kan stige, så produktionen kan blive rentabel, fremgår det af bemærkningerne i regnskabet, anfører selskabet.

 

Bestyrelsen besluttede på den baggrund at afvikle fabriksanlægget. Indtil videre er det lykkedes at sælge produktionsudstyr for 1.600.000 kroner efter afslutningen af årsregnskabet.

 

Samtlige fiskeriministre har over de sendte 10-12 år været kaldt til Gilleleje Havn og filetfabrikken i et forsøg på at få end til undsætning. Her ses Eva Kier Hansen, der i to omgange har besøgt havnen, sammen med direktør og medejer af filetfabrikken, Benny Christensen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com