1/2

Tisvilde: Fire millioner til at sikre Helene

23. oktober 2018  

Gribskov Kommune har sammen med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet et projektforslag til at sikre den truede Helene Kilde og Helene Grav. Det vil koste 3,5-4 millioner kroner, der nu skal søges fondsmidler til. Slots- og Kulturstyrelsen kan medfinansiere med 700.000 kroner, og på en kommunal anlægskonto til kystsikring står der knapt 394.000 kroner, som kan bruges til projektet.

Helene Kilde er ifølge Slots- og Kulturstyrelsen en af de vigtigste helligkilder i landet. Samtidig er kilden og Sankt Helene er en væsentlig del af fortællingen omkring Tibirke/Tisvilde, som også indgår i Visit Nordsjællands markedsføring af området.

 

Sankt Helene har for eksempel lagt navn til skole og turistcenter og kilden har lagt navn til badehotel og marked for blot at nævne de mest iøjnefaldende elementer. Selve kilden ligger på statens areal, men dette fremstår som en helhed sammen med det kommunale naboareal.

 

Kommunens areal fremstår temmelig uskønt og med en utilstrækkelig kystbeskyttelse. Derfor giver det god mening at samtænke en redning og beskyttelse af kilden med en renovering af det kommunale areal med kystbeskyttelse og forskønnelse. Kommunen har sammen med de 2 styrelser udarbejdet et projekt.

Ud over en beskyttelse af et af de vigtigste fortidsminder i kommunen, får hele området et æstetisk løft til glæde for lokale og turister. Samtidig sikres en formidling af Helene Grav og Kildeblokken, som begge ligger på kommunal ejendom, og som også indgår i fortællingen om Tisvilde.