Eva Kjer for tredje gang: Fiskeriminister til Gilleleje

22. august 2018

Det er helt 'obligatorisk', at fiskeriets minister skal en tur rundt på Gilleleje Havn for at møde fiskerne og de tilknyttede virksomheder. Gilleleje vil give et tydeligt billede af, at de vanskeligheder fiskeriet - fortsat - står med - og for den nye minister, Eva Kjer Hansen, bliver det dermed tredje besøg i Gilleleje. Det er planlagt til fredag 21. september.

Vanskelighederne er nogenlunde de samme områder som for ti år siden, da hun første gang besøgte Gilleleje Havn. Det var kort efter aftalen med Sverige om lukningen af et ellers attraktivt fiske-farvand i Øresund - en antaget midlertidig ordning for at beskytte torskebestanden.

Men lukningen er ikke ophævet, da svenskerne ikke vil være med til det - og der er fortsat skrumpende fiskekvoter på dagsordenen - som dermed også er den samme som for to år siden, da Eva Kjer Hansen i sin anden omgang som fiskeriets minister besøgte Gilleleje.

Besøget er kommet i stand på foranledning af Gribskov Kommune - efter ønske fra fiskerne.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com