1/1

  FIXERE STRØMMER TIL CAFÉ  

Flere end 20 frivillige, såkaldte fixere er strømmet til i Repair Caféen i Frivilligcenter Helsinge for at hjælpe andre borgere til at give ekstra levetid til alskens ting fra hjemmet. Efter et lille opråb for nylig meldte yderligere otte fixere sig til, så der nu er 22.

 

Dermed dækker vi næsten alle tænkelige fagområder, så borgerne kan roligt møde op med ting, der ikke lige fungerer. Så er meningen, at fixerne hjælper til, så det bliver hjælp til selvhjælp med reparationerne, fremhæver Ole Gran Jacobsen, der er tovholder for Rapair-holdet.

 

De mange frivillige hjælper til med at fixe alting - fra legetøj og tøj over smykker til husholdningsmaskiner, mekanik og elektronik, der er gået i stykker og som eller ville blive smidt at smide ud.

 

Formålet er ved reparation at forlænge tingenes levetid, for derved at spare miljøet for en bunke skrot samt reducere forbruget af klodens sparsomme ressourcer. Repair er Fair, understeger Ole Gran Jacobsen.

 

Repair Caféen åbner dørene den første torsdag kl. 16.30-19.30i hver måned. Det er gratis at få tingene fixet - dog undtaget, hvis der er brug for reservedele, som brugerne selv skal købe ind.

1/3

1/2

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com