1/1

Workshop: Flere Gribskov-talenter skal frem

3. september 2018

Siden Gribskov Elite og Talent-udvikling startede i 2012 har vi sammen med idrætsforeningerne fået rigtig godt fat i arbejdet med talentudvikling, siger formand Bente Knudsen forud for en workshop om styrkelse af talentudviklingen tirsdag 4. september. kl. 17-20 på Gribskov Gymnasium.

Vi har mange dygtige unge idræts-udøvere i vores kommune, og vi vil gerne have endnu flere talenter. Vi har også fokus på hvad der skal til, for at talenterne kan udvikle sig i deres lokale klubber, tilføjer hun.

Udvalget for Forebyggelse og Idræt ønsker sammen med Gribskov Elite og Talentudvikling at styrke talentudviklingen i Gribskov samt at skabe rammerne for at talenterne kan udvikles og trives længst muligt lokalt.

 

Derfor inviterer parterne nu idrætsforeninger, folkeskoler og gymnasiet samt erhvervslivet til en workshop om emnet.

 

Har været i god udvikling

Gribskov Elite og Talentudvikling blev startet i 2012 og har med økonomisk støtte fra Gribskov Kommune været i en god udvikling. Ønsket er at fastholde de unge idrætstalenter i deres lokale nærmiljø længst muligt, da det giver sikkerhed og tryghed for den enkelte udøver og familie.

 

For at komme endnu længere i arbejdet og få helt nye ideer, inviteres aktører fra hele ungeområdet samt fra erhvervslivet til at bidrage til ideudviklingen.

 

Gør et rigtigt god arbejde

Gribskov Elite og Talentudvikling gør et rigtig godt stykke arbejde, og jeg ønsker, at vi fortsat støtter op om det store arbejde. Idræt er god motion, oplevelser og fællesskab. For nogle bliver det også sociale bånd for resten af livet, siger udvalgsformand Trine Egetved.

 

Vi skal have så mange som muligt til at dyrke idræt, og vi skal hjælpe med at fremme talenterne iblandt dem. Breddeidræt og eliteidræt hænger sammen. Den ene kan ikke leve uden den anden. Derfor er det vigtigt at fokusere på både bredde, talent og elite”.

Gribskov Elite og Talentudvikling lægger vægt på, at talenterne kan udvikle sig i deres lokale klubber. Der er en tryghed og et sammenhold i lokalmiljøet, som ikke altid er der på samme måde udenfor. Derfor skal de kunne have det som deres base, samtidigt med at de videreudvikler deres talent, betoner Bente Knudsen.

Læs også: Gribskovs vilje til elite afprøves

 

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com