1/1

Gribskov: Fødevarefyrtårn er nær målet

17. maj 2019

Gribskov Byråd tager tirsdag aften stilling til, om Gribskov Spisekammer sammen med partnere i et fødevarefælleskab kan få en 'livline' i form af mellemfinansiering på 300.943 kroner. så arbejdet med Fødevarefyrtårn kan gøres færdigt i efteråret i år.

Gribskov Spisekammer, Spisekammer Halsnæs og 'Smag på Nordsjælland har sammen stået for projektet siden 2017, da også Gribskov Kommune godkendte det. Det er overvejende blevet finansieret af Region Hovedstaden med over to millioner kroner som del af et samlet projekt i  regionen på knap ni millioner kroner.

Halsnæs Kommune valgte at lave en medfinansering på over 400.000 kroner. Problemet er nu, at de tre parter i projektet ikke kan gøre det færdigt, da der ikke rådes over kapital i foreningerne til det. Regionen tilbageholder den resterende projektudbetaling, indtil det er færdig til endelig opgørelse af regnskabet.  Det er 15 procent af bevillingen fra regionen - svarende til 300.943 kroner.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com