1/1

Gribskov: Fokus igen på flere boliger i Valby

28. august 2019

Borgerne i Valby strømmede tirsdag aften til dialogmøde med Gribskov Byråd, og det er igen i fokus for dem, hvordan der kan skabes flere boliger. Knap 50 deltog i mødet, der er et led i den række af dialogmøder, byrådet holder med lokalsamfundene.

Udnyttelsen af en ubeboet landbrugsejendom midt mi Valby til boligformål har med års mellemrum været på tapetet i byrådets planudvalg, men det har ikke været muligt at finde en model, som ejeren af ejendommen har anset for rentabel at iværksætte.

Der har været ønske om op til 12 boliger i ejendommen, men grænsen har været lagt ved to boliger i hver længe, altså op til seks boliger. 

Nu kan ønskerne om boligudviklingen igen komme på bordet, idet der også er ønsker om at få revideret og moderniseret lokalplanen for landsbyen. Den er fra 1979.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com