Kulturhuset_edited_edited.jpg
Helsinge: Foreninger flyttes af FGU-vækst

17. marts 2020

FGU - de forberedende grunduddannelser - der har til huse i Skolegade 43 og den gamle Helsinge Skole - har succes med stigende elevoptagelse, og det betyder flytninger af foreningsaktiviteter og tilbud for andre brugere i Kulturhuset i fremtiden.

FGU Nordsjællands afdeling i Gribskov holder til i Produktionsskolens tidligere lokaler i Skolegade komplekset i Helsinge, og i forbindelse med overgangen fra produktionsskole til FGU-skole oplever FGU Nordsjællands afdeling i Gribskov en større tilstrømning af elever. I foråret 2019 var der omkring 40 produktionsskole elever. I februar i år var der omkring 80 FGU-elever.

Tilstrømningen af elever er sket gennem indeværende skoleår, og FGU vurderer, at der er basis for, at skolen skal have en langsigtet kapacitet til mindst 80 elever. Forventningen er, at FGU vil kunne fastholde dette niveau i de næste skoleår – særligt hvis der er mulighed for at indrette endnu et faglokale, så rekrutteringsbasen dermed udvides og konsolideres.

Den nuværende kantine er for lille til 80 elever og 12 medarbejdere. FGUs ønsker om en større kantine kan imødekommes ved at inddrage Lille Sal i Kulturhuset til formålet.Den nuværende kantine indrettes til nyt faglokale samt møde- og omklædningsfaciliteter for køkkenets personale og elever.

Sideskibet i brug

De nuværende foreninger og fritidsbrugere i Lille Sal, blandt andet skak- og bridgeklubberne, kommer i fremtiden til at bruge Store Sal og Sideskibet - og nogle af de fritidsbrugere - blander andet forskellige former for dans, der er i Store Sal og Sideskibet, rykker til skolens gamle gymnastiksal.

 

Ansøgningsfristen for fritidsbrugernes lokaleønsker er fremrykket, , så det vil være muligt at tage højde for lokalekabalen ved lokalefordelingen allerede i begyndelsen af maj.

Lokalekabalen kræver, at de akustiske forhold forbedres i henholdsvis Store Sal og Sideskibet ved reduktion af genklang og i den gamle gymnastiksal med lyddæmpende foranstaltninger, og at adgangsforholdene til den gamle gymnastiksal ændres. 

Det er allerede sikret sikret, at der kan ske øget krydsbrug af klasselokalerne i hele Skolegade komplekset. På den måde udnyttes klasselokalerne optimalt - til undervisning samt til fritids- og foreningsformål.