Gribskov-Raadhus-09-2013.jpg
Nytgribskov: Forslag om fire-dages arbejdsuge

3. juni 2020

Fire-dages arbejdsuge for Gribskov Kommunes administrative medarbejdere kommer nu til debat. Det er Morten Klitgaard, byrådsmedlem for Nytgribskov, der bruger sin intiativret og få forslaget behandlet på førstkommende byrådsmøde.

 

Nytgribskov er vi hele tiden optaget af at udvikle vores kommune, og vi ved, at det bedst sker med dygtige og motiverede medarbejdere. Det kræver selvfølgelig et fokus på at fastholde og tiltrække og tiltrække medarbejdere, og vi tror på, at en fire-dages arbejdsuge for de administrative medarbejdere, vil være et vigtigt værktøj, til forfølgelse af den strategi, betoner Morten Klitgaard. 

 

Tiden med Corona har bevist for alle, at vi godt kan revurdere vores måde at arbejde på - både i forhold til fleksibilitet, i forhold til arbejdsopgaver og den enkelte medarbejder - men også i forhold til miljøet. Der er ingen tvivl om, at miljøbelastningen er mindre, når transporten begrænses.

 

På denne baggrund foreslår Nytgribskov, at vi i Gribskov Kommune igangsætter en proces i forhold til at klarlægge muligheden for 4-dages arbejdsuge for vores medarbejdere i administrationen.

 

Arbejdsugen bliver timemæssigt ikke nedsat, blot kan arbejdstiden for nogle grupper tilrettelægges således, at fremmøde på arbejdspladsen sættes ned til fire dage om ugen. 

 

Vi har i høj grad i den seneste tid bevist, at arbejde kan tilrettelægges anderledes, end vi gjorde før Corona, og derfor foreslår vi, at vi i Gribskov Kommune ser på denne mulighed nu. Det er ligeledes vores vurdering, at mere fleksibilitet giver en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor tiden bruges på at løse opgaver for vores borgere i stedet for at sidde i bilen og kører til og fra arbejdet.

 

Vi håber, at de øvrige partier i byrådet vil støtte op om dette forslag, som vi efterfølgende skal bearbejdes i hovedsamarbejdsudvalget og de faglige organisationer, så man kan afdække mulighederne og sammen finde en model, der passer til Gribskov kommune, tilføjer Morten Klitgaard.