Helsinge: 'Forfulgte kristne' i seniorkredsen

15. januar 2020

Tirsdag 21. januar kl. 19 får seniorkredsen i Helsinge besøg af cand.scient.pol. Samuel Nymann Eriksen, som vil fortælle om forfulgte kristne i lande som Irak, Syrien, Iran, Yemen og Tyrkiet. Arrangementet finder som sædvanlig sted i Luthersk Missions lokaler, Rundinsvej 46, Helsinge, og der vil blive serveret kaffe og kage.

 

Samuel Nymann Eriksen har i 11 år arbejdet med forfulgte kristne og mission i den muslimske verden samt besøgt danskstøttede hjælpeprojekter til gavn for lokale kristne i disse lande.

 

Efter at Islamisk Stat indtog landområder i Syrien og Irak, er kristne og andre ikke- sunnitiske mindretal blevet brutalt fordrevet, hvilket har medført at antallet af kristne i Irak i dag er faldet fra 500.000 til 120.000 og i Syrien var der før borgerkrigen 1,7 millioner Kristne mod i dag 450.000. 

 

Samuel Nymann Eriksen vil redegøre for de strenge islamiske regler, som i dag skaber uro og modstand, og som er medvirkende til at mange iranere protesterer og søger alternativer.

 

Der er gratis adgang. Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge, telefon 30 33 67 46, eller Kurt Jensen, Esrum, telefon 21 71 56 94.

 

Næste seniormøde finder sted tirsdag 18. februar kl. 19, hvor Annelise og Axel Clausen vil fortælle om et liv i international mission. Der vil være lotteri.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com