1/1

Græsted: Formandsskifte på vej i Fredbogård

8. september 2019

Fredbogård Fonden har siden stiftelsen 1. maj 2014 haft advokat Jan Schøtt-Petersen som formand, men nu er der banet vej for, at han kan trække sig tilbage, og efter en glidende overgang overtager Karsten Grubert, Græsted, hvervet.

Fredbogård Fonden har nu i en naturlig følge af fondens overgang fra etablering og opstart til en nu mere operationel form valgt at gennemføre et glidende formandsskifte i 2019, forklares det efter beslutning, truffet truffet af bestyrelse.

 

Ny formand bliver Karsten Grubert, der bor i Græsted, og med stor interesse i lokalsamfundets kulturelle muligheder. Den nye formand indtræder fuldt ud 1. december 2019.

Fondens bestyrelse er sammensat af tre medlemmer, udpeget af Græsted Veterantræf og tre  medlemmer, udpeget af Gribskov Kommune. Desuden enes parterne om endnu ét medlem, der skal være fondensbestyrelsens formand - i øjeblikket Jan Schøtt-Petersen.

Bestyrelsens er sammensat således: Formand Jan Schøtt-Petersen, Pernille Sørensen, Græsted Veterantræf, Peter Feldborg Jensen, Græsted Veterantræf, Michael Bøtscher, Græsted Veterantræf, Arne Würgler, Gribskov Kommune, Enhedslisten,  Jens Rane Holck, Gribskov Kommune, Socialistisk Folkeparti, og Steen Thorsgaard Petersen, Gribskov Kommune, Venstre.