1/1

Gribskov: Idrætsråd ønsker tennishal og ny svømmehal

12. august 2019

Der skal store idrætsinvesteringer på bordet over de kommende år, mener Gribskov Kommunes idrætsråd, der blandt andet peger på tennishal i Helsinge og ekstra svømmehal. Første prioritet eer dog renovering og udbygning af idrætshuset i Vejby.

drætsrådet vurderede, at der arbejdes videre med en række fremtidsforslag, som nu er forelagt udvalget for  Børn, Idræt og Familie.

Første prioritet har Renovering og tilbygning af Vejby Idrætshus.  De næste forslag er ikke prioriteret, men det er tennishal for tennisklubber i Helsingeo-mrådet, ekstra svømmehal på baggrund af stort pres på Gribskov Svømmehal i Helsinge og behov for mere haltid, Det kan eventuelt være en ny forenings-svømmehal.

 

Desuden er der ønske om balkon i Kampsportscentret i Tofte, foreningsfitness i Esrum og den videre udvikling af idrætsområdet i Gilleleje.

Forsdlagene er lagt frem på baggrund af en række dialogmøder med idrætsforeningerne.

1/1