Helsinge: Fortællinger fra 'Fjendeskoven' i seniorkreds

16. februar 2020

Tirsdag 18. februar kl. 19 får Helsinge Seniorkredsen besøg af Pastor Kong, Cambodia og tidligere missionær Axel Rye Clausen. De fortæller om arbejdet i ‘Fjendeskoven’ i krigs- og urohærgede områder i Cambodia. Mødet holdes i Luthersk Mission, Rundinsvej 46.

 

Luthersk Mission har siden 2010, sammen med den lokale samarbejdspartner Church of Siem Reap, arbejdet i området ‘Fjendeskoven’ 60 km nord for Siem Reap blandt jordløse bønder uden rettigheder og uden kontakt med det omgivende samfund. Fjendeskoven er en direkte oversættelse fra khmer og relaterer til, at stedet i 1990'erne var udgangspunkt for de Røde Khmerers guerillaangreb på det omkringliggende samfund.

 

Axel Rye Clausen arbejdede sammen med sin hustru med de akutte behov i området, medicinsk hjælp og rent drikkevand, sideløbende med evangelisation og bibelundervisning.

 

Der vil blive serveret kaffe og kage. I løbet af aftenen er der lotteri. Der er gratis adgang. Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge, telefon 30 33 67 46, eller Kurt Jensen, Esrum, telefon 21 71 56 94.

 

Næste seniormøde finder sted tirsdag 17. marts kl. 19.00 Her er emnet er ‘Vandretur på Caminoen’ ved Lasse Schmidt.

1/2

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com