Ramløse: Fortsætter genforening i Ram-Huset

16. februar 2020

Onsdag 19. februar kl. 19 fortsætter Ram-Huset i Ramløse markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Kjeld Brodersen, der er født og opvokset i Sønderjylland, vil fortælle om historien og kulturen i grænselandet. Han vil berette om, hvordan han som dreng i 1950'erne oplevede forskellene mellem den danske og tyske kultur. 

Det er altsammen krydret med sammenligninger mellem dengang og nu - med reference til den teknologiske og sociale udvikling.

Brodersen vil også give et groft rids af de fire krige de sidste 200 år (1. og 2. slesvigske krig og 1. og 2. verdenskrig). Hvad krigene drejede sig om, og hvilke konsekvenser de havde for Sønderjylland og Danmark.

Til slut får publikum en skildring af, hvad Sønderjylland er idag: fredelig sameksistens, trods de kulturforskelle, der stadig er tydelige (dansk kontra tysk tv-avis, skolevalg i grænselandet, sprogbrug i mindretallene, dialekternes udvikling i den stadig nemmere kommunikation). Undervejs vil der være fællessange med reference til grænselandet.

Der er entré på 30 kroner - dog 50 kroner for ikke-medlemmer.

Grænselandets historie er beskrevet 'kort og godt' på fem postkort, som Grænseforeningen har udgivet. De kan ses herunder.

1/5

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com