1/1

Gribskov: Forum for kultur, erhverv og turisme

24. januar 2019

Gribskov Kommune vil forene erhvervsliv, kultur og turisme i et nyt Forum for Vækst og Udvikling. Formålet er at skabe nye synergier, som styrker alle parter og skaber en øget tilflytning til kommunen. Det kommer ovenpå lukning af Gribskov Erhvervscenter og det samarbejde, der slog fejl med det.

Byrådets udvalg kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi har truffet beslutning om formål, opgaver og medlemssammensætning for det nye forum. 

- Det nye forum bliver en ny måde at tænke erhverv, kultur og turisme på. Vi har en stærk tro på, at de forskellige brancher kan gavne hinanden, hvis vi bringer dem sammen. På den måde bliver Forum for Vækst og Udvikling et sted, hvor vi gør hinanden endnu stærkere, siger udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen.

Forummets opgaver
Forum for Vækst og Udvikling er tænkt som et samarbejdsforum, der selvstændigt eller sammen med kommunens aktører kan styrke arbejdet med politisk prioriterede indsatser.

 

- Et centralt formål med forummet er at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og politikere. Derfor er det besluttet, at borgmesteren og formændene for byrådets fagudvalg er medlemmer af forummet. Desuden vil de partier, som ikke har en formandspost, også blive repræsenteret, så alle partier i byrådet vil være repræsenteret i det nye forum, forklarer Morten Ulrik Jørgensen. 

Kan anbefale indsatser og projekter
Formanden forklarer videre, at forummet kan anbefale indsatser og projekter til relevante fagudvalg og kvalificere kommende indsatser forud for politiske beslutninger.

- Og så er forummet er et sted, hvor vi kan afprøve nye samarbejdsmodeller på tværs af brancher, geografi og produkter. Her har vi også mulighed for at få input fra andre som for eksempel lokale ildsjæle, der kan hjælpe med at kvalificere arbejdet, siger formanden.

Der er planlagt fire møder årligt uden for rådhuset med skiftende steder. Første møde i forummet er planlagt til at ligge i marts.

Udvalget har dermed besluttet at rette den oprindelig tanke om et erhvervsråd til. Det var tænkt alene for handels- og erhvervsforeninger, men ekstern skepsis overfor det, har ført til den nye model.

Læs også: 50.000 kroner for at opløse GEC

Læs også: Politikere søger dialog i erhvervsråd

Læs også: Erhverv skal ind på ny kurs

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com