1/1

Ny præst: Fra Værløse-Hareskov til Helsinge-Valby

10. marts 2020

Helsinge-Valbys nye, kirkebogsførende sognepræst bliver Fritze Henriette Steiner-Johnsen, der kommer fra en embede i Væreløse-Hareskov. Hun kommer med langt virke som sognepræst, og har som 'afstikker' fra det også haft ansættelse som religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift, før hun kom til Værløse-Hareskov. Den nye sognepræst er 55 år, og hun indsættes i embedet 2. Påskedag, mandag 13. april kl. 11.00 i Helsinge Kirke.

Embedet i Helsinge-Valby blev ledigt ved årskiftet, da Helena Hauge valgte at flytte til Davids Kirke i København. Menighedsrådene har indstillet den nye præst blandt 11 ansøgere, og det er nu godkendt af Kirkeministeriet og Helsingør Stift.

Fritze Steiner-Johnsen har tidligere været sognepræst for Faaborg, Diernæs, Avernakø og Lyø i 13 år, men valgte i 2012 at tage jobbet i Fyens Stift, hvor religionspædagogik er et stort og bredt felt, og en af hendes opgaver var at forberede en fokuseret indsats til gavn for præster og sogne.

Et af de store indsatsområder var først og fremmest at få udarbejdet nyt konfirmandmateriale med inddragelse af mange forskellige undervisningsformer. Der blev udgivet Nyhedsbreve, hvor præster blandt andet kunne læse om minikonfirmandlejr, konfirmandlejr, kirke og voksne i lære hos hinanden og meget, meget mere.


Den religionspædagogiske konsulent var også et fast led i præsternes efteruddannelse. 

 

Tilbage til Sjælland
Jeg havde egentlig tænkt at fortsætte i dette spændende job nogle år endnu, men vidste godt, at jeg en dag gerne ville være præst igen og gerne i nærheden af København, hvor to af vores sønner og familien bor. Men da stillingen som sognepræst i Værløse-Hareskov blev slået op, var det fristende at søge den, da det er sogne, der ligger lige ved siden af den by, min mand og jeg er vokset op i, fortalte hun da hun tiltrådte i Værløse-Hareskov i 2015.

Fritze Steiner-Johnsen bor med sin familie i Værløse. Men nu går turen til præsteboligen på Parkvænget i Helsinge.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com