1/1

Græsted: 'Fredbogaard' presset helt i bund

29. oktober 2019

Fredbogaard i Græsted, der er en del af Eventpladsen, hvor blandt andet Græsted Veterantræf holder til, er alvorligt truet med en økonomi, der er presset helt i bund. Pengene fosser ud af både Fredbogaard ApS, der ejer selve gården, og Fredbogaard Fonden, der ejer og driver eventpladsen. En redningsplan skal på bordet indenfor seks måneder.

Regnskabet for 2018 for Fredbogaard ApS viser et underskud på 188.665 kroner og dermed kun en anelse mindre end året før. Det indebærer, at selskabets egenkapital er negativ med 593.047 kroner. Det indebærer, at selskabet kun kan drives videre, fordi den er finansieret af Fredbogaard Fonden, der også har sikret fortsat finansiel støtte.

Regnskabet for fonden er også langtfra tilfredsstillende. Her er i 2018 noteret et underskud på 336.432 kroner. Egenkapitalen er dermed faldet til 1.189.139 kroner.

Det vækker alvorlige miner i Gribskov Kommune, hvor Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, nu har valgt at anbefale, at  kommunen midlertidigt ønsker at forlænge den eksisterende samarbejds- og lejeaftale med seks måneder med udløb 30. juni 2020.

 

I denne periode skal der arbejdes videre med alternative modeller for samarbejde om drift og udvikling af eventpladsen og Fredbogård, så det kan forelægges i byråd og Fredbogård Fonden til beslutning om det fremtidige samarbejde senest i løbet af andet kvartal 2020.

Fonden løber tør i 2020

Fredbogård Fondens ledelse har oplyst, at fondens likviditet alene forventes at række til dækning af udgifter for driftsåret 2020, og at fonden herefter ikke længere er likvid. Fonden vil dermed have en økonomi, der uden tilført kapital i form af støtte fra Græsted Veterantræfforeningen og, eller Gribskov Kommune vil kunne videreføre sin virksomhed ind i 2021.

 

Problemet er, at afkastgivende arrangementer og events for de komnende år endnu er i sin opbygning til trods for at fonden har virket i nu snart seks år. Fredbogård Fonden vil dermed løbet af 2020-21 at anmode Civilstyrelsen om at opløse fonden ved likvidation.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com