Pyramiden-Nordside-03_edited.jpg
Pyramiden: Fredet areal må ikke bebygges

20. marts 2020

Der må ikke etableres restaurationsbygning på det fredede areal på nordsiden af Pyramiden i Gilleleje. Miljø- og Fødevareklagenævnet har ændret afgørelse i Fredningsnævnet for Nordsjælland om dispensation til opførelse af restauranten. Gribskov Kommune står dermed med et nederlag i klagenævnet - efter 30 måneders ventetid.

Gribskov Byråd besluttede i 2017 at udbyde og sælge ejendommen, der oprindeligt indeholdt rådhus for Græsted-Gilleleje Kommune og plejehjem. Det blev siden ændret til bibliotek med en omstridt tilbygning på sydsiden, og dens udformning gav siden navnet 'Pyramiden' til komplekset.

Ejeren af Gilleleje Badehotel, Humberto Orsini, købte i 2017 ejendommen for 15 millioner kroner med mulighed for at lave den planlagte tilbygning på nordsiden, etablering af hotel og ferielejligheder i de eksisterende bygninger samt byggeri af lejligheder på plænen ud mod Vesterbrogade, men det tilhørende plangrundlag, som byrådet godkendte blev indbragt for Fredningsnævnet, hvor der med to stemmer mod én blev givet dispensation til det planlagte byggeri på nordsiden.

Sagen blev anket til Miljø- og Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

På fredningstidspunktet blev ejendommens bygninger anvendt som plejehjem. Hovedbygningen ligger uden for fredningen, idet fredningsgrænsen løber langs den nordlige facade. Mindre tilbygninger til hovedbygningen samt halvdelen af det gamle vaskehus ligger inden for fredningen. 

Det er de tre tilbygninger af indgangsparti i glas samt opgange i glaskonstruktioner, der således er opført ulovligt - et forhold også fredningsnævnet gjorde gældende.

Humberto Orsini har valgt at lade ejendommen ligge urørt i hele klageperioden, og det springende punkt er nu, hvorvidt han vil gennemføre sit projekt uden bygningen på nordsiden. Det har fredag ikke været muligt at få en kommentar fra ham omkring det. Han har dog i sagsforløbe oplyst, 'at det ikke vil være muligt at gennemføre projektet uden den ønskede placering af restauranten'.

Det er usikkert, hvorvidt han kan frafalde købet som følge af afgørelsen i klagenævnet.

Læs også: Klagenævn siger nej til udstykning