Gribskov: Friplejehjem eller rådhus i Helsinge Øst

29. december 2019

Gribskov Byråd står overfor afgørende beslutninger tidligt i 2020, når placeringen af nyt friplejehjem og samling af administrationen i Helsinge skal behandles. De første undersøgelser af mulig placering i Helsinge Øst mellem Gribskov Gymnasium og Nejlinge er igangsat. Placering af rådhusbyggeri er fortsat uafklaret, idet der politisk er ønsker at styrke Helsinge bymidte mest mulig.

 

Der er i budgetforliget for 2020-23 lagt op til, at areal til friplejehjem skal udbydes, og her har det smukt beliggende areal mellem Østergade Høbjerg Hegn haft høj prioritet, men hvis rådhus-planerne overhaler det, skal der findes en anden løsning for plejehjemmet, idet de første beregninger viser, at der ikke er plads til begge projekter.

 

Med budgetforliget er der også besluttet, at rådhus-projektet skal i gang i 2020, idet der er givet adgang til at optage lån til en del af det. Der er politiske kræfter, der arbejder for at finde en løsning ved at udbygge det nuværende rådhus, kombineret med renovering af det gamle rådhus, der har stået siden 1970 og blev udbygget i 1986.

 

- Vi ser det som en løsningsmodel, vi skal have nærmere belyst, idet vi i Venstre har ønske om at Helsinges bymidte skal styrkes så meget som muligt ved et så stort projekt, har Jannich Petersen således tidligere betonet.

 

Det er frem for alt et en udfordring at finde ekstra P-pladser ved rådhuset. Det kan dog ske med et åbent parkeringsdæk over det nuværende.

 

Opgørelsen er svær at lave på kort tid, da vores registrering af medarbejdere er pr. center, og ikke pr. adresse. Centrene er fordelt på forskellige matrikler, og flere funktioner er udekørende – så det er et meget forsigtigt skøn, og det er vigtigt at præcisere at det er med forbehold.

 

Nybyggeri til 300 medarbejdere

Administrationen på Birkevang i Gilleleje skal nedlægges, og omkring 200 medarbejdere skal placeres i Helsinge, mens der også er lagt op til at omkring 100 medarbejdere flyttes fra Jobcenter Gribskov på Bymosevej, hvor lejemålet kan opsiges fra 2022. Dermed kræver nybyggeriet plads til over 300 medarbejdere.

Tinghuset skal også i brug som rådhus-matrikel igen, idet der er ønske om at medarbejderne i center for Kultur, Erhverv og Fritid flyttes til Tinghuset i forbindelse med etableringen af erhvervs- og iværksætterhus i huset.

 

Den endelig sammensætning af medarbejderstaben i Tinghuset er endnu ikke politisk aftalt. Det er et åbent spørgsmål, hvordan erhvervskonsulenter og andre medarbejdere, der er knyttet til arbejde med erhvervslivet i jobcentret eventuelt flyttes.

 

Der er 20-25 medarbejdere knyttet til Kultur, Erhverv og Fritid, oplyser Gribskov Kommune i en opgørelse over placeringen af de administrative medarbejdere. I det nuværende rådhus i Helsinge er der omkring 220 medarbejdere.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com