Gribskov: Frivillige og foreninger skæres helt ned

27. september 2019

Foreningsliv indenfor kultur, idræt og socialt arbejde i Gribskov Kommune står overfor  står overfor million-nedskæringer i tilskud, så støtte helt forsvinder eller sænkes til minimumskrav. Det er den udsigt de har efter de fremlagte prioriteringskataloger, som byrådet har på bordet.

De hårde realiteter i byrådets budgetarbejde er, at netop dette område kan komme til at bidrage meget markant - ikke blot i 2020 men de forringe vilkår rækker også ind i 2021-2023.

Alene idrætsområdet skæres, ifølge prioriteringskataloget, med 1.757.000 kroner. I 2021 og følgende år kan der kommer yderligere 200.000 kroner eller 483.000 kroner til, alt afhængigt af, om hvor vidtgående nedsættelsen af tilskud til de selvejende haller bliver.

Det er udvalget for Børn, Idræt og Familie, der har lagt forslagene frem, og fra dette udvalg er der også set på besparelser på aktiviteter for børn og unge på 359.000 kroner.

Udvalget fo0r Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har i sit sparekatalog lagt 2.881.000 kroner ind som besparelsesforslag. Det er enten direkte eller indirekte aktiviteter, der foregår i foreningsregi.

Det er dermed 4.638.000 kroner samlet på de to udvalg. Dog er i alt 480.000 kroner opført i begge udvalg, nemlig aktivitetstilskud på 300.000 kroner, der er fællespulje for de to udvalg og nedsættelse af lokaletilskud på 180.000 kroner, der ligeledes er en samlet ramme for de to udvalg.

Aktiviteter for ældre stårogså til et kæmpe-indhug i tilskud på næsten to millioner kroner.

 

Der er tale om de direkte tilskud til foreninger og udflugter på 693.000 kroner. En pulje til forebyggelse og idræt på 550.000 kroner kan ligeledes blive fjernet., De to seniorcentre i Helsinge og Gilleleje ønskes bevaret, men brugerne står til en fordobling af kontingentet til 600 kroner årligt. Dermed spare en kommunal driftsandel på 232.000 kroner. En pulje til frivillige sociale organisationer og foreninger på op til 421.000 kroner er ligeledes i farezonen.

Forslagene er i høring og efter byrådets første behandling tirsdag 1. oktober af budgettet indgår de i det videre arbejde og de politiske afvejninger.

Læs også: Festlig 'Frivillig Fredag' med priser

Læs også: Kulturprisen skal til eftersyn

Læs også: Idrættens priser og festaften i fare

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com