1/3

Græsted: Frygter for at tabe børne- og kulturtilbud

22. september 2018

Der er frygt for, at en række gode tilbud med aktiviteter for børn samt kulturelle indslag vil gå tabt, hvis det dygtige og engagerede personale i BLIK Græsted Bibliotek ikke i fremtiden. kan stå for det. Udspillet i budget-processen har været helt at lukke BLIK - men det er endt med, at der skal spares én million kroner på driften af BLIK ved at der kun er selvbetjening i hele åbningstiden.

BLIK var Gribskovs første åbne bibliotek - og det første fælles skolebibliotek og folkebibliotek. Der er adgang dagligt kl. 8-22 med brug af sundhedskort og pinkode så det er muligt på egen hånd at aflevere og låne bøger. der er personalebetjening mandag-fredag kl. 08-16, tirsdag dog kl. 08-14. Det er i alt 28 timer ugentligt.

'Som kommune har vi en fornem opgave i at give et kulturelt afsæt til flest mulige inden for den økonomiske ramme vi har. Derfor har det været vigtigt for budgetpartierne at bevare et folkebibliotek i Græsted. Dette kan lade sig gøre ved at gøre BLlK til et selvbetjent folkebibliotek. Administrationen er ansvarlig for den mest hensigtsmæssige implementering af beslutningen', lyder det i budgetforligs-teksten.

Græsted er en god boligby, men for at vi fortsat kan være attraktiv blandt andet for børnefamilier er det vigtigt at vi har et godt børne- og kulturbibliotek i og omkring BLIK.

Det er galt nok, at den betjente åbningstid helt forsvinder, men det vil være meget til skade for Græsted, hvor børne- og kulturtilbuddene ikke kan opretholdes. Bibliotekets personale er også engageret med tilbud og aktiviteter, når vi holder torvedage og andre aktiviteter, blandt open air-bio, påpeger Jacob Vagner Madsen, der er medlem af bestyrelsen i Græsted Borgerforening.

Hans appel er derfor, at bibliotekschefen og kulturudvalg- og -administration finder en god løsning, hvis det da ikke er muligt at omplacere besparelsen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com