Helsinge: Frygter trafikkaos ved nyt rådhus

20. februar 2020

Beboere i Helsinge Øst frygter, det bliver rent trafikkaos - især på strækningen fra Haragervej frem til jernbanen og Centerringen - når Gribskov Byråd vi samle administrationen i nybyggeri øst for Gribskov Gymnasium. I første omgang bygges op mod 5.000 kvadratmeter, som skal huse 200 medarbejdere fra Gillelejehuset og 100 fra Jobcenter Gribskov i Helsinge. Dertil kommer børnetandklinik og base for hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Det foreløbige oplæg til trafik-løsning er etablering af et lyskryds, hvor Haragervej  bliver det nordlige ben - overfor udkørsel fra i første omgang 410 parkeringspladser ved det nye byggeri.

- Det er klart, at byrådet selv må håndtere, om medarbejderne i myldredetiden skal vente halv eller hel time på at komme ud fra parkeringspladserne. Men vi er meget optaget af, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at få trafikken til at fungere - selv med lyskeryds-løsningen, som vi fik præsenteret onsdag, siger en af de aktive beboere, Ole Bjørn Larsen.

 

Østergade er allerede meget befærdet, af den trafik der er ind og ud af byen fra øst. Dertil kommer at der er 256 boliger, hvis eneste adgang til Østergade er Haragervej. Lidt længere mod vest kommer der ud- og indkørsel fra et par hundsrede boliger i Kongensgave-området. Endelig støder det hele op til lokalbanen med mindst fire stop i timen ved bommene, når lokalbanens tog skal passere fra Hillerød og Tisvildeleje.

Vi kan jo også se i materialet, at det er Første fase af et projekt for Helsinge-Øst, hvor resten af rådhuset på sigt skal flytte ud som fase to. Dertil kommer usikkerhed om, hvad der eventuelt kommer efterfølgende med mere sundhedsfagligt byggeri og friplejehjem øst for bakken.

Savner solidt beslutningsgrundlag

Ole Bjørn Larsen siger, at beboere i området savner et tydeligt beslutningsgrundlag for at rykke alle aktivteter ud af Helsinge bymidte, fremfor at bygge 'derinde'.

Det har været fremstillet, blandt andet af borgmester Anders Gener Frost i byrådets seneste møde, at vilkårene for det lånetilsagn, kommunen har fået fra Social- og Indenrigsministeriet til effektivisering af drift ved at samle administrationen, var knyttet til en 'bar-mark'-løsning. Men det kan vi nu se ikke er et vilkår, ministeriet har bragt i spil, betoner Ole Bjørn Larsen.

Ud fra lånetilsagnet på 82 millioner kroner kunne der bygges hvor som helst, efter byrådets valg - blot der sikker en effektivisering - og dermed driftsbesparelse.

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com