1/1

Søborg: Fyret leder på vej tilbage i privatskole

17. oktober 2019

Fyringen af Lars Willer som skoleleder på Søborg Privatskole for et par måneder siden gav for alvor uro i forældrekredsen, og den nyvalgte bestyrelse, der kom til forrige tirsdag, arbejder nu på at få skolelederen tilbage i jobbet. Det fremgår af information til forældrekredsen lige før efterårsferien.

 

Bestyrelsen er i dialog med Lars Willer om muligheden for, at han kommer tilbage på skolen i opsagt stilling for at sikre skolens daglige drift, som kommer vores børn til gode. Vi mener, at det på sigt tjener skolen bedst, at vi fastholder skolens stabilitet samt holder fast i den pædagogiske linje og grundværdierne, skriver bestyrelsen.

 

Bestyrelsen anser samarbejdet med Lars Willer som et væsentligt element i processen mod at definere skolens fremtidige ledelsesprofil.

 

Bestyrelsen anser det som det mest hensigtsmæssige for skolen og håber, at det vil være med til atter at samle skolen og bringe den videre på en ny og frisk platform. En platform hvor vi i fællesskab sammen som Søborg Privatskole og Skovbørnehave kan skue fremad; elever, forældre, personale, ledelse og bestyrelse, fremgår det af skrivelsen til forældrene.

Lars Willer kom til Søborg Privatskole i 1996 og har været skoleleder side 2001.

Nina Skydsgaard er ifølge skolens registrering i Undervisningsministeriet fortsat viceskoleleder.

Læs også: Børneudvalg søger at få overblik

Læs også: Hver fjerde elev tabt i privatskole

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com