01961145-0a7d-40be-85b0-cf7d413bd034_1_9

Ramløse: Genforeningen når til Gribskov

3. januar 2020

I 2020 er det 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Danmark. I anledning af jubilæet, der byder på en lang række arrangementer landet over, og det kulminerer 10. juli - på 100-års dagen for ar Kong Christian X red over grænsen nord for Christiansfeld på den hvide hest. Gribskov Folkeuniversitet sørger for, at genforeningen også 'når ud til Gribskov', når Karl Christian Lammers, lektor emeritus, Københavns Universitet, er gæst i Ram-Huset tirsdag 28. januar kl. 18.

Folkeuniversitetet i Aarhus står bag en ’forskerturné’, hvor forskere og andre eksperter tager ud i landet og deler deres viden om Genforeningen og grænselandet med publikum på lokale scener med tradition for folkeoplysning. 

 

Projektet er en del af den landsdækkende markering af Genforeningen 2020 og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. Arrangementet er et samarbejde mellem Gribskov Folkeuniversitet og Ran-huset. Arrangementet er gratis.


I princippet baserede de fem fredstraktater fra 1919-1920 sig på princippet om folkenes selvbestemmelsesret som Woodrow Wilson havde formuleret i 1918. I praksis blev det dog anvendt forskelligt, som regel til ugunst for tyskerne som Versaillestraktaten demonstrerede

I Nord- og Sydslesvig betød afstemningerne, at den nye grænse kom til at gå nord for Flensborg.


Der er indlagt en pause, hvor det er muligt at købe kaffe og kage til fornuftige priser.