Budget-udvidelse til samlet genoptræning

13. maj 2020

Det afsatte budget for administration og sundhedsfagligt hus i Helsinge Øst rækker måske ikke til også at etablere faciliteter til Gribskov Genoptræning. Derfor har byrådet besluttet at udbyde projektet med en tilhørende option på genoptræning. Samtidigt er byrådet indstillet på at gå ind i budgetdrøftelserne for at finde penge til en ny, samlet genoptræning.

 

Drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen 2021-2024 skal belyse muligheder for ændret prioritering eller forøgelse af anlægsrammen til anlæg.

 

I budgettet for Helsinge-Øst byggeriet er der heller ikke afsat penge til den nødvendige 'sanering' af Østergade. Det kan være både til udvidelse af kørebaner, svingbaner og trafikregulering.

Plejevirksomheden Altiden driver Genoptræning Gribskov for Gribskov Kommune. Centret tilbyder forskellige former for Genoptræning, rehabilitering, forløbsprogrammer for kroniske syge borgere og tilbud til sygemeldte borgere.

Centret har udover genoptræningscentret i Jobcenter Gribskov i Helsinge har desuden tre satellitter med træningstilbud på plejecentrene Bakkebo, Skovsminde, og Helsingegården. Satellitterne betjenes af medarbejdere fra Genoptræningscentret i Helsinge.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister og virksomhedskonsulenter sørger for, at visiterede borgere får lagt en individuel plan for træningsindsatsen.

Læs også: Helsinge-Øst er klar til udbud

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com