1/2

Gribskov: Genvalg af formand i DF

17. marts 2019

Dansk Folkeparti i Gribskov har genvalgt formand Allan Regnarsson. To bestyrelsesmedlemmer, Keld Lund og Morten Andersen er ligeledes genvalgt på generalforsamlingen. Mercedes Tøjberg og Peter Kjærsgaard er som suppleanter til bestyrelsen.

DF-bestyrelsen består herefter af: Allan Regnarsson, Michael Rerup, Jørgen Tøjberg , Henrik Fugl,  Morten Andersen, Kenn Jørgensen og Keld Lund samt suppleanterne Mercedes Tøjberg og Peter Kjærsgaard.

Allan Regnarsson fremhævede i sin beretning, at det bliver et spændende folketingsvalg, og DF-Gribskov er klar til plakatopsætning, samt uddeling af valgbrochurer og aktiviteter. Det bliver et travlt år, hvor der også er valg til Europa-Parlamentet. Der er også planlagt et lokalt grundlovsmøde.

DFU Formanden Chris Bjerknæs og folketingsmedlem Marlene Harpsøe var gæster på mødet, og Marlene Harpsøe redegjorde samtidig for sit virke i Folketinget. Marlene er også kandidat i Gribskov og Hillerød ved det kommende folketingsvalg.

 

Byrådsgruppen - Brian Lyck Jørgensen og Jonna Præst oplyste deres beretning om de udfordringer som er i de kommunale budgetter. Desuden kom både Brian Lyck, og Jonna Præst ind på de områder, hvor Dansk Folkeparti er kritiske over for nogle af de beslutninger der har været i byrådet. 

Der var en bred opbakning til byrådsgruppen om, at forsætte arbejdet med at være kritiske og konstruktive, desuden kom flere medlemmer med ønsker til byrådsgruppen, i forbindelse med budgetterne i Gribskov Kommune.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com