Superbrugsen-Gilleleje.jpg

1/1

 BRUGSFORENING VENDER TIL PLUS

Gilleleje Brugsforening vender et negativt resultat i 2018 til plus i seneste regnskabsår. Resultatopgørelsen for 2019 viser et driftsoverskud på 1,2 millioner kroner mod minus på 2,4 millioner kroner i 2018. Kerneforretningen SuperBrugserne i Hornbæk og Gilleleje konsoliderer sig og bidrager sammen med FDB Møbler til årets positive resultat. 

GB Online samt de digitale aktiviteter Økovejen.dk, Klubvin.dk og Bagetid.dk har igen i 2019 haft underskud. Den manglende indfrielse af strategien har medført, at ledelsen i GB Online er fratrådt ved årets udgang, og organisationen er omstruktureret. Ledelses- og driftsansvaret er i stedet overgået til foreningens direktør, Lars Corfitzen.

Resultatet er udtryk for en målrettet indsats for at konsolidere forretningen efter et par svære år, siger bestyrelsesformand Lisbet Larsen og understreger, at bestyrelsen er tilfreds med resultatet, som også skal ses i lyset af, at konkurrencen på dagligvaremarkedet fortsat er meget presset.

 

Vi forventer, at konsolideringen fortsætter i de kommende år, hvor vi ønsker at styrke vores likvide beredskab. Det er svært at sige noget om, hvad corona-krisen vil betyde for daglig-varemarkedet, men vi følger udviklingen nøje, tilføjer hun.

 

Vores ambition er, at SuperBrugserne i Hornbæk og Gilleleje fortsat skal være førende på fødevarekvalitet, bæredygtighed og lave priser til gavn for kunderne. I 2020 udvider vi sortimentet af lokalt producerede fødevarer i topkvalitet.

Vi har i 128 år været en del af dagliglivet på Nordkysten, og det er derfor helt naturligt, at vi nu udvider samarbejdet med de lokale producenter og dermed gøre vejen fra jord til bord kortere, siger Lars Corfitzen.