1/1

1/1

  BYGGERI SÆNKES TO ETAGER  

Arkitekter og projektgruppe bag udviklings-planen for boligområdet Gilleleje Syd tog direkte hjem fra borgermødet om planen, hvor benyggelse på op fem etager på den nordlige del af arealer kom meget i modvind - og har rettet projektforslaget til efter de indtryk.

 

Bebyggelsen sænkes med to-tre etager, så det bliver to etager og punktvis tre etager.

 

Ud over borgermødet har der været en fase med ideindkaldelse og på baggrund af det tilpasses udviklingsplanen.

 

Den maksimale bygningshøjde fastsættes op til tre etager i byggefeltet nærmest Parkvej (A) og og i et byggefelt længere mod syd (C) i stedet for de tidligere henholdsvis fem etager og maksimalt to etager.

 

Der kan dog maksimalt bygges to etager langs Parkvej og mod den planlagte stamvej og med fastholdelse af princip om fald af bygningshøjde mod øst. Øvrige principper i udviklingsplanen, der på de punkter har fået opbakning på borgermødet, bliver fastholdt.

 

UBL-U, Gribskov Byråds Udvikling, By og Land-Udvalg, har helhedsplanen til behandling tirsdag 27. oktober.

1/1
Glæde over ændring i planer

22. oktober 2020

Det glæder det mig usigeligt, at der er udsigt til ændringer i helhedsplanen for byggeriet i Gilleleje Syd, når møde i Udvikling, By og Land-Udvalget behandler det tirsdag 27. oktober. Det fastslår byrådsmedlem for de konservative, Trine Egetved. Hun tilføjer, at ‘Gribskov ikke er og skal ikke være en version af Vesterbro - og  vi skal ikke have højt byggeri’.

 

Det lader til, at der er blevet lyttet til borgernes massive modstand mod de fem etagers byggeri i Gilleleje Syd. Der lægges i hvertfald op til, at der nu kun bygges i to etager - dog punktvis tre etager. Og ud til Parkvej kun i to etager.

 

Da vi i Det Konservative Fokeparti lige efter sommerferien blev opmærksomme på planerne om fem etager i Gilleleje Syd reagerede vi prompte. ‘Nej tak’ til fem etager i Gilleleje og i Gribskov. Vi er ikke en version af Vesterbro og skal heller ikke være det. Vi er en landkommune, hvor vi skal have højt til den blå himmel. Der skal ikke bygges i fem etager efter vores mening, påpeger Egetved.

 

Derfor er vi dybt taknemmelige for den store opbakning fra borgerne i Gilleleje. Det lader til at vores fælles indsats nu er i gang med at bære frugt. Borgernes stemmer er blevet hørt i det nye oplæg, som politikerne i fagudvalget skal tage stilling til på tirsdag. Så nu krydser vi i Det Konservative Folkeparti blot fingre for at udvalget er enige i, at der bestemt ikke skal bygges højt.

 

Så kære Gillelejeborgere. Det lader til at vi slap med skrækken denne gang. I Det Konservative Folkeparti fortsætter vi kampen for at udvikle kommunen uden høje huse og højt byggeri. Så vi kan bevare skønheden, naturen, udsynet og den autenticitet, som præger byer som Gilleleje, slutter Trine Egetved.