Gilleleje: Unge kan miste 'Remisen'

17. september 2019

Siden 2011 har 'Remisen' ved Gilleleje Station været et godt åndehul og aktivitetssted for byens og egnens 15-21 årige, men ungdomskulturhusets dage kan være tale, hvis sparekataloget, byrådets udvalg for Børn, Idræt og Familie, har lagt i høring. Efter det kan Remisen lukke og sammenlægges med U-huset i Helsinge.

Forslaget om lukning af 'Remisen' vil give en besparelse på 250.000 kroner i 2020 og efterfølgende 500.000 kroner årligt.

 

Der har siden 2011 været to brugerdrevne ungdomskulturhuse for unge mellem 15 år og 21 år i Gribskov Kommune. I Helsinge holder U-Huset siden 2018 til på Kongensgavevej 93, da det flyttede fra Møllebakkjen i bymidten som følge af boligbyggeri på området.

 

Der kommer daglig 25–60 unge i U-Huset i Helsinge og 18–33 unge i Remisen. Til hvert af ungdoms-husene er knyttet en pædagog, men husene drives, styres og vedligeholdes af de unge. Til hvert af ungdomskulturhusene er valgt en brugerbestyrelse.

 

Ved at sammenlægge de to tilbud i U-Huset i Helsinge, vil der kunne spares en væsentlig del af det tildelte beløb.

 

Udgifter til drift og vedligeholdelse af Remisen vil kunne spares. Der vil til gengæld være øgede driftsudgifter og mere slid på ungdomshuset Kongensgavevej.

 

De unge, som benytter Remisen som ungdomshus vil blive henvist ungdomshuset i Helsinge. Det vil for dem give både længere transporttid og transportudgifter. Ungdomshuset i Kongensgave vil skulle rumme et tilsvarende antal flere unge.

 

Da U-huset i Helsinge flyttede til den tidligere børnehave Kongensgave blev husets populære skaterbane ikke flyttet med, så denne aktivitet blev de unge afskåret fra på Kongensgavevej. Det er også en meget benyttet aktivitet ved Remisen i Gilleleje - også for børn og unge, der ikke kommer i Remisen.

Remisen rummer en stor del af de unge musikudfoldelse i Gilleleje - og de unge medvirker ofte ved arrangementer udenfor huset.

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com