1/1

Græsted: Afviser plan om salg af svømmehalsgrund

13. oktober 2019

Græsted Borgerforening vender sig imod den beslutning, Gribskov Byråd har truffet om at den såkaldte 'svømmehalsgrund' ved Holtvej og Græsted Station Syd sættes til salg med henblik på boligbyggeri.

Gribskov Kommune ønsker at få udarbejdet et plangrundlag, der giver mulighed for at området anvendes til boligformål, i form af tæt-lav boligbebyggelse og/eller etageboliger i op til to etager etager, med en maksimal bebyggelsestæthed på 40 procent.

I Græsted Borgerforening, er vi imod dette ønske/ og orslag, idet en ændring til ovenstående, vil udelukke muligheden for vores ønske om eventuelt Sundhedshus, kulturcenter, hotel og konferencebygning eller lignende faciliteter, siger Anders Kofod på vegne af borgerforeningen.

Der findes på nuværende tidspunkt, andre områder i Græsted, som allerede er udlagt og velegnede til den slags boligbyggerier, som Kommunen ønsker. Så lad os bevare muligheden for anden anvendelse, af arealet omkring Græsted Station Syd, tilføjer han.

Læs også: Græsted-svømmehal ude af spil

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com