1/2

 GRÆSTED-REVYEN 

 MELLEM TO STOLE 

Skuespiller og revydirektør René Richardt lovede en absolut Corona-fri Græsted-Revy, da han og dele af prets revyhold præsenteede medvirkende og tema og titel 'Det er langt ude' 6. marts. Men nu er det blevet Corona-krisen, der fylder det hele for Richardt.

 

Han sidder nærmest mellem to tomme stole. På den ene side er der lige kommet en 'revy-pakke', der kan være med til at sikre overlevelse for revyen, selv om den også rejser en række spørgsmål. På den anden side er en revy-premiere 19. juni svær at forestille sig, hvis der åbnes for revy-programmet.

Vi er jo i den situation, at der som følge af de gældende restriktioner for forsamlinger på ikke over ti personer i samme lokale ikke kan forberedes med hele holdet. Det er jo heller ikke muligt at øve med to eller fire meters afstand mellem os. Video-opkobling mellem skuespillerne virker heller ikke, siger René Richardt.

 

Lige nu er det planen at der bliver revy i år, men hvis forsamlings-restriktioner øger antallet, så vi måske må have fuldt hus på 170 i krosalen, skal det jo også være et publikum, der er trygt ved at være samlet så tæt. Større afstand mellem stolene er ikke en vej frem, hvis der skal være økonomi i det hele med måske kun 50 pladser.

Hjælpepakken betyder, at revyerne kan få 80 procent af omkostningerne dækket til og med 31. august,. hvis revyen ikke kan gennemføres. Men det stiller os i en usikker situation, idet vi også spiller i september.

 

Det er måske nok en hjælpe-pakke, men om det også er en redningspakke for revy og kro er Richardt mere usikker på.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com