1/1

Græsted: Svømmehals-grunden til salg

5. september 2019

Græsted-borgerne har nok forlængst afskrevet muligheden for at et storstilet projekt med Gribskovbadet og boliger på Holtvej 2 kunne blive til noget. MG-Gruppens projekt kuldsejlede i 2009 med konkurs. Siden har det boblet lidt med drømme om projekt, men nu sætter Gribskov Byråd punktum med beslutning om at sælge grunden - til boligbyggeri.

Gribskov Kommune købte i 2010 grunden for 3,6 millioner kroner på tvangsauktion - og nu forsøger byrådet at få denne investering hjem igen - helt eller delvist ved beslutningen om at udbyde grunden.

Tirsdag aften vedtog byrådet at udbyde ejendommen Holtvej 2 til salg til boligformål alene på pris til tæt-lav boligbebyggelse og/eller etageboliger. Forud for udbuddet gennemføres der idé-indkaldelse til kommuneplanen om den ændrede anvendelse.

Byrådet er nået frem til, at det er muligt at få aflyst den tinglyste servitut på grunden. Ifølge den skal der bygges svømmehal, før der kan bygges boliger. Ifølge lokalplanen kan der laves 30 rækkehuse og svømmehal med motionscenter.

Der er et grundareal på 17.435 kvadratmeter. Det betyder, at der formentlig kan bygges 50-60 boliger.