NG-gruppe: Gribskov er i god udvikling

16. februar 2021

Selv om der endnu er nøjagtig ni måneder til kommunalvalget, er valgkampen blæst i gang i Gribskov. Desværre er den blæst i gang med historier om, at vores skønne kommune skulle klare sig dårligere end hvad tallene nu engang viser.

Det skriver borgmester Anders Gerner Frost og den øvrige byrådsgruppe fra nytgribskov - Pernille Søndergaard, Jesper Behrensdorff, Pernille Kromann Sams, Morten Klitgaard, Jonna Præst og Tonny Jensen som opfølgning på de kritiske vurderinger fra Venstres Bent Hansen og konservative Trine Egretved som kommunens situation.

Der er mange borgmesterkandidater at vælge imellem til kommunalvalget til november, og det er dejligt for et demokrati. I NytGribskov går vi mindre op i borgmesterkandidaterne, og meget mere op i Gribskovs udvikling i fremtiden. Dette kræver at vi lige får fakta på plads.

Gælden falder

Vives ECO opgørelse af gæld borger viser, at Gribskov er faldet fra et niveau på 19.011 kroner i gæld pr borger i 2013 til et niveau på 15.639 kroner  2019.

 

Det kan endvidere oplyses at der i byrådsperioden 2010-2013 blev optaget lån for 410.344.000 kroner at der i byrådsperioden 2014-2017 blev optaget lån for 33.001.000 kroner og i denne byrådsperiode er optaget lån for 138.928.459 kroner. Der er naturligvis i alle perioder afdraget på lån undervejs.

 

Det der er kendetegnet ved optagelse af lån i denne byrådsperiode er, at vi  i byrådet sammen har været fokuseret på, at de lån der er blevet optaget er gået til anlægs investeringer, der betyder frigivelse af midler til drift/servicerammen. Det har været et enigt byråd der har stået sammen om et budget, hvor kloge investeringer har været prioriteret netop for at frigive midler til servicerammen/velfærd i bred forstand.

Det er dog korrekt at vi - som et enig byråd - i 2020, sagde ja tak til et likviditetslån på 17.000.000 kroner. Dette var i starten af Corona-pandemien, og havde til formål at fremrykke betalinger til alle leverandører, for at understøtte erhvervslivet.

 

Fremtiden er kloge investeringer

Fremtiden for Gribskov er - i vores verden - de kloge investeringer. De investeringer hvor vi nedbringer eksempelvis vedligeholdelses udgifter på bygninger, varme, el og andet, og i stedet bruger disse midler til vores drift altså vores børn, ældre med videre.

Fremtiden for Gribskov er - i vores verden - en forsat byudviklingen der med flere borgere til vores skønne kommune fylder vores skoler, daginstitutioner, handler i vores lokale byer og er med til at understøtte velfærden også på den lange sigt.

Fremtiden for Gribskov er - i vores verden - en økonomisk bæredygtig kommune, hvor vi skaber økonomisk råderum ved at foretage de rigtige investeringer

 

Indtil nu har et enigt samarbejdende byråd støttet op om Gribskov, vi håber at det også sker i 2021, også selvom det er valgår.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com