1/1

Minister: Gribskov ikke 'vanskeligt stillet'

29. august 2018

Gribskov Kommune er ikke så 'vanskeligt stillet', at økonomi- og indenrigsministeriet vil komme til undsætning med særtilskud fra puljen til 'særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstads-området i 2019'.

- Gribskov Kommune har søgt, men ikke har opfyldt kriterierne for særtilskud, oplyser kontorchef Dorte Lemmich Madsen.

Gribskov Byråd står foran det, flere medlemmer betegner som det  vanskeligste budget nogensinde, men der er altså ikke hjælp i udsigt fra ministeriet.

Halsnæs Kommune modtager 26 millioner kroner fra puljen. Yderligere otte kommuner i hovedstads-regionen har modtaget tilskud.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har fordelt de såkaldte særtilskudspuljer til 35 kommuner, der kan lægge en ekstra indtægt ind, når budgettet for 2019 skal på plads. I dag har Økonomi- og Indenrigsministeriet nemlig delt særtilskud ud fra to puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt er der tildelt 430 millioner kroner fra puljerne.

Generelt er kommunernes økonomi i god form. Men en række kommuner med vanskelige vilkår har nu med et særtilskud fået ekstra hjælp til at få næste års budget til at balancere. Jeg forventer nu, at kommunerne vil lægge budget inden for det aftalte med regeringen og sætte fokus på effektiv drift og lavere skat, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Tilskuddene tildeles fra to puljer. Den generelle særtilskudspulje for vanskeligt stillede kommuner i hele landet er i år på 300 millioner kroner. For kommuner i hovedstadsområdet fordeles 130 millioner kroner fra en særskilt pulje. Hovedstadspuljen er finansieret af områdets kommuner i fællesskab.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com