1/1

Gribskov: Økonomien igen helt ude af kurs

27. april 2019

Blot seks måneder efter budgetvedtagelsen for 2019-22 med skattestigning på 0.7 procentpoint for at få balance i økonomien, er 'det gode skib Gribskov' igen ude af kurs. Et byrådsseminar i den forløbne uge viser, at der er 'budgetpres i 2019 samt 2020-2023 i størrelsesorden 30-35 millioner kroner årligt.

Politikerne har dermed nok at tage fat på en den nye besætning, hvor alle er med i konstitueringen, så det også er rustet til at tage udfordringerne op - herunder mulige, store besparelser.

Ved budgetvedtagelsen i oktober 2018 fastlagde byrådet budgettet for en to-årig periode, 2019-20. Budgetaftalen tog afsæt i ønsket og ambitionen om at udvikle Gribskov Kommune i et langsigtet perspektiv, hvor der skabes balance og råderum i økonomien for at kunne investere og sikre rammen for en attraktiv kommune i de kommende år.

Det er i første række et næsten ukontrolleret stigning i udgifterne til hjemtagelsen af hjemmesygeplejen, der har givet det alvorlige pres på økonomien. 

Der er også stærkt øgede udgifter til det specialiserede børn og unge område. Det er ændringer, der betyder, at der kan være behov for at omprioritere.

Tirsdag samles økonomiudvalget til møde for at fastlægge processen for budgetarbejdet, der også har en stor, usikker faktor i, at det økonomiske er  meget foreløbigt og også meget afhængigt af udfaldet af de ovenfor omtalte generelle aftaler for kommunernes økonomi.

- For at sikre, at vi fortsat bevæger os i den rigtige retning med et budget for 2019 såvel som 2020-2023 i balance, er det administrationens vurdering, at der er behov for at gennemføre en proces, hvor fagudvalgene sammen med administrationen ser på mulighederne for at gøre tingene anderledes og afsættet for at foretage eventuelt nødvendige omprioriteringer.

 

Administrationen anbefaler, at fagudvalgene i denne proces ser  åbent på alle muligheder for at omprioritere og lader sig inspirere af hvordan andre kommuner har fundet andre konstruktive løsninger i de forskellige fagområder.