1/1

Gribskov: Erhverv skal ind på ny kurs

24. september 2018

Borgmester Anders Gerner Frost har haft politiske repræsentanter og deltagere fra erhvervs-livets foreninger til møde på rådhuset for at tage et nyt skridt mod en erhvervsstruktur - og samarbejde, der virkelig kan løfte arbejdet fri af grunden.

 

Det lykkedes heller ikke for tidligere turist-direktør i Visit Nordsjælland, Dorte Kiilerich, at få 'skibet' fri af grunden og finde en kurs, så Gribskov Erhvervscenter reelt kan fortsætte. De fire foregående år var det et erhvervsråd, der var en 'fuser'.

Erhvervsrådet med repræsentanter fra erhvervsforeninger og politikere var indtil 2014 et forsøg på at få dialog - og udvikling - i gang, men det viste sig at være meget vanskeligt at få fremdrift. Hyppige afbud fra både politikere og erhvervsfolk i møderne samt møde-aflysninger var hverdag for rådet.

Dermed var vejen også banet for et nyt forsøg med det storstilede Gribskov Erhvervscenter - et aktieselskab med kapital på 500.000 kroner, heraf 80.000 kroner fra erhvervene, som havde haft held til at samle otte foreninger bag samarbejde i Erhverv Gribskov, som tegnede kapitalen i det nye selskab, hvor Mette Ehlers Mikkelsen blev præsenteret som direktør.

Det holdt i to år, før erhvervscenterets bestyrelse, hvor Gribskov Byråd ganske vist med to repræsentanter ud af fem er i mindretal - men har stemmeovervægt i forhold til kapitalindskuddet, valgte at bryde samarbejde med direktøren.

Erhvervsrådgiver Allan Lyhne blev konstitueret som direktør, før bestyrelsen tidligere i år valgte at tilknytte Dorte Kiilerich i et forsøg på at få samlet erhvervene bag arbejdet. Kiilerich har meddelt, at hun stopper som direktør ved udgangen af september.  Formand for bestyrelsen, Hans Jørgen Albertsen, og næstformand Stanna Lund Øland har valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Dorte Kiilerich fortsætter med at løse nogle igangværdende opgaver på honorar-basis.

 

To udmeldt og to opløst

Både Gilleleje Handels- og Turistforening og Græsted Handels- og Erhvervsforening valgte i 2016 at melde sig ud - og dermed reelt også medvirkede til at underminere både samarbejde og økonomi. To foreninger er opløst, Gilleleje Erhvervsforening, der virkede i Stæremosen, og Turistforeningen 20-Ti.

 

En af anstødsstenene til svigtende samarbejde var også, at der blev forsøgt at hverve medlemmer direkte i forskellige netværk under Erhverv Gribskov og erhvervscenteret.

De store mål med Gribskov Erhvervscenter var nemlig at det allerede efter fire år skulle være muligt for erhvervslivet at stå på egne ben med driften. 

I mellemtiden har Gribskov Kommune investeret 8-10 millioner kroner i projektet i form af faste tilskuds og midler fra erhvervspuljer.

Fortsætter million-tilskud

Det netop undereskrevne budgetforlig i Gribskov Byråd lægger op til, at der kan videreføres tilskud - med otteårigt sigte. 

'Vi skal afklare, hvordan vores fremadrettede indsats på erhvervsområdet skal være inden for den afsatte ramme. En opgave som Kultur, Erhvervs- og Oplevelsesøkonomi-udvalget er ansvarlig for'.

I 2019 afsættes 2.200.000 kroner i budgettet - og derefter 1.500.000 kroner årligt. Det kommer oven i de penge, der ligger i det nye Erhvervs, kommuner i fællesskab har i C4 i Hillerød. Her bliver det også en særskilt for kommune og erhverv i Gribskov at få udbytte af det.

Meget tyder på, at der genoprettes en form for erhvervsråd. Her er opgaven dog, at der sikres en mere uafhængig repræsentation, så det ikke er foreninger, som direkte er er valgt - men repræsentanter fra de forskellige erhverv, herunder også industri og håndværk. Der kigger også på, hvordan oplevelses-økonomien kan få plads i form af kulturinstitutionerne, fødevareproducenter og andre aktører.

Det vil være en rådsmodel, der minder om kulturrådet - og til dels idrætsrådet. Et forum, hvor alle interessenter kan indkaldes et-to gange årligt kan måske også genopstå.