6. juni 2019

Det er en stor dag for spildevandsrensningen i Gribskov Kommune og for miljøet, fastslog en glad bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S, Jannich Petersen, da han torsdag bød velkommen til indvielse af Pårup Biologiske Slamanlæg.

Anlægget er et af Danmarks nyeste og mest avancerede til biologisk behandling af slam, og ifølge Jannich Petersen er det godt nyt for både klimaet og vores pengepunge.

 

- Biologisk slambehandling er en særdeles miljø- og klimavenlig metode til at håndtere slammet fra vores spildevand. I anlægget står tagrørene uden brug af energi for afvanding, beluftning og mineralisering af slammet, og den miljøvenlige behandling efterlader en rigtig god biomuld, som efter en årrække kan komme os alle sammen til gavn som biologisk gødning på markerne, forklarede Jannich Petersen.

 

Bæredygtig løsning

Men ikke nok med, at det er den mest bæredygtige løsning på håndteringen af slam. Det er samtidig godt nyt for vores pengepunge, da det er en metode, der har vist sig særdeles rentabel over tid.

Det lokale entreprenørfirma Nordkysten, der siden august 2017 har stået for etableringen af anlægget i tæt samarbejde med ingeniører fra Gribvand Spildevand A/S og rådgiver Steen Nielsen fra 'Orbicon'.

 

Gribvand Spildevand A/S har mange års erfaring med biologisk behandling af slam. Siden 1996 har Helsinge Renseanlæg håndteret slam ved hjælp af. et tilsvarende anlæg, og det er netop de gode erfaringer herfra, der har fået selskabet til at beslutte, at al slam fra kommunens renseanlæg skal håndteres via biologisk slambehandling. I løbet af det næste år vil anlægget løbende kunne aftage mere spildevand, og om godt og vel et år har det nået sin fulde kapacitet. Så vil al slam fra byerne på Sjællands nordkyst på en strækning fra Dronningmølle til Tisvilde blive biologisk behandlet. »Til den tid kan vi prale af, at vi i kommunen behandler al vores slam fra spildevand 100 % biologisk. Og at vi formentlig – så vidt vi ved – er det første spildevandsselskab i landet, der håndterer al vores slam biologisk. Det kan vi godt være stolte af, sagde Jannich Petersen.

1/4

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com