21. juni 2019

Gribskov Byråds Udvikling, By og Land-Udvalg var tidligt på benene fredag for at give grønt lys for de nye studieboliger til eleverne på Gribskov Gymnasiums nye nordatlantiske uddannelse. Torsdag aften var kritiske genboer indbudt til informationsmøde.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius var bag initiativet til denne nabo-indragelse . Fra Gribskov Kommunes side var den ellers meget profilerede inddragelse af borgerne nemlig ikke ført ud i livet med et møde. Naboerne har været orienteret via brev om projektet - og en større debat med udvalgsformand Pernille Søndergaard har alene været ført på face-book niveau.

Jeg har noteret mig, at der er udtrykt bekymring i forhold til etableringen af studieboliger Østergade 60 - øst for gymnasiet - og har derfor ønsket at orientere både om vores Nordatlantiske Gymnasieklasse, som er baggrunden for behovet for studieboligerne samt om hvordan Gribskov Gymnasium vil håndtere livet i studieboligerne, forklarer rektor om  baggrunden for dialogmødet, hvor også arkitekten og manden bag boligerne, Bo Benzon, også deltog.

Flere af udvalgets medlemmer deltog i dialogmødet, og dermed havde de friske indtryk med sig til morgenmødet i udvalget.

Netop liv - og i særdeles overdrevet liv og større påvirkning med gener for genboerne, har været baggrund for de mange indsigelser, der er kommet mod boligerne. De gik ikke helt forgæves til mødet, selv om et forslag om at rykke boligerne længere væk fra Østergade mod syd ikke er efterkommet.

Til gengæld bestemte UBL-U i mødet, der ikke må etableres tagterrasser mod Østergade og der etableres en afskærmende beplantning, hvor det er nødvendigt mod Østergade.

Tilladelsen af Gribskov Kommune gælder som dispensation fra lokalplanen foren periode på ti år. Der er samtidigt godkendt lejeaftale for arealet, der ejes af Gribskov Kommune.

Studieboligerne skal være klar til indflytning, når eleverne starter i skolen 10. august..

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com